Biriktirme Kolu

Sandığın kuruluş amaçlarından birisi olan, aktif üyesini para biriktirmeye teşvik eden ve sadece aktif üyenin faydalanabileceği koldur.

Biriktirme Kolunun İşleyişi

Sandığın aktif üyesi, asgari olarak Yönetim Kurulunca tespit edilen aylık aidatı öder.

Aktif üyenin talebi halinde aidat artışı yapılabilir. Aidat artışı 6 (altı) aydan önce düşürülemez.

Aktif üyeler arasında aidat devri yapılamaz

Aktif üyeler arasında biriken devri yapılamaz.