Borç Verme Kolu

Sandığımızın kuruluş amaçlarından birisi olan yardımlaşma amacı doğrultusunda, aktif üyenin gereksinimi olan maddi desteği, sandıktaki birikimi oranında borçlanarak alabileceği koldur.

Borç Verme Kolunun İşleyişi ;

Borç para almak isteyen aktif üye, Sandık tarafından tanzim edilmiş borç senedini Statümüzün 33. maddesinde belirtilen kuruluşların çalışanı olması şartıyla 2 (iki) kefil ile birlikte imzalayarak, borç para alabilir. 

Aktif üye, Sandığa en az 6 (altı) ay aidat ödedikten sonra borç para talebinde bulunabilir. Aktif üyeye, Yönetim Kurulunun belirlediği borç verme limitini geçmemek şartıyla, biriktirdiği aidatının 4(dört) katı oranında, Yönetim Kurulunun belirlediği vadelerde ve hiç faizsiz olarak borç para verilir.

Verilen borç, aktif üyenin aylık ücretinden en fazla 24 ayda eşit taksitlerle tahsil edilir.