Denetim Kurulu

Denetim Kurulu, Sandık Genel Kurulu tarafından Sandık üyeleri arasından 3 (üç) yıl için seçilecek 3 (iki) asil ve 3 (iki) yedek aktif üyeden oluşur. 


Denetim Kurulu Üyeleri
Alperen Yamanoğlu - Zafer Duru - Özge Koçman