Üye Borç Talepleri

10 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Sandığa iletilecek borç senedi talebi 19 Temmuz 2019 tarihinde ödenecektir.