Üye Borç Talepleri

BORÇ VERME KOLU- 13 MAYIS 2024 tarihi itibariye Sandığımıza ulaşan borç Senetleri; 23 AĞUSTOS 2024 tarihinde ödenecektir.