Üye Borç Talepleri

11 Haziran 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Üye Borç talebi; 19 Eylül 2019 tarihinde ödenecektir.