Üye Borç Talepleri

15 Ekim 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Üye Borç talebi; 17 Ocak 2020 tarihinde ödenecektir.