Üye Borç Talepleri

23 Haziran 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Üye borç talepleri; 21 Temmuz 2020 tarihinde ödenecektir.