Üye Borç Talepleri

23 ARALIK 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, üye borç talebi 19 MART 2020 tarihinde ödenecektir.