Üye Borç Talepleri

19 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Üye borç talebi; 21 Aralık 2020 tarihinde ödenecektir.