Üye Borç Talepleri

01 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere, Borç Verme Kolu- Masraf Karşılığı Teberru Oranı yıllık % 3 olarak güncellenmiştir.