İlkemiz

 TPAO ile Botaş, Tüpraş gibi eski iştirakleri olan kuruluşların çalışanlarının dayanışma anlayışı ile kurdukları Yardımlaşma Sandığımız, kuruluş felsefesinde var olan, üyelerine tasarruf amaçlı birikim yapmayı özendirme ile üyeler arası yardımlaşmanın sağlanması doğrultusunda hiç kar etmemek anlayışı ile hizmet vermektedir. Günümüz ekonomik ve sosyal koşullarında üyelerimizin gelecek kaygısını azaltıcı, hak ve menfaatlerini koruyucu ve artırıcı hizmet sunumumuzda; tüm üyelerimizin hak ve menfaatleri ile Sandığımız tüzel kişiliğinin varlığının gelecekte de devamlılığını sağlayıcı yönetim anlayışı çerçevesinde faaliyetlerimiz devam ettirilmektedir.