Sıkca Sorulan Sorular

1-Sandığın amacı nedir?

Aktif ve yarı aktif üyeyi para biriktirmeye teşvik etmek,

Aktif ve yarı aktif üyenin talebi halinde borç para vermek,

Aktif ve pasif üyenin vefatı halinde, Sandık fonları ve/veya sigorta şirketleri vasıtası ile hayat sigortası kapsamında vefat yardımı yapmak,

Üye ile sigorta şirketi arasında kâr amacı gütmeden “Sağlık/Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” hizmetine aracılık yapmaktır.

2- Sandığa kimler üye olabilir?

50 yaşını (gün/ay/yıl) doldurup bu güne kadar üye olmamış çalışanlar, Sandığın biriktirme kolu ve borç verme kolundan faydalanıp, ölüm kolundan faydalanmamak kaydı ile üye olabilirler.

 

Sandığa üyeliği devam etmekte olan 50 yaşını (gün/ay/yıl) doldurmuş üyelerimiz, isterlerse Sandığın biriktirme kolu ve borç verme kolunda kalarak, Sandığın ölüm koluna bir daha geri dönmemek kaydı ile ölüm kolundan ayrılabilirler.

Sandık üyelerimizin eşleri 50 (elli) yaşını (gün/ay/yıl) geçmemiş ise sadece ölüm koluna üye olabilirler.

3- Sandık üyeliğim ne zaman başlar?

Sandık üyeliğiniz ilk aidatınızın kesildiği aydan itibaren başlar.

4- Sandığa üye olmak istiyorum. Üye olmak için gerekli belgeler nelerdir?

Sandığa girmek isteyenler, statü hükümlerini kabul ettiklerini ve her ay asgari aidat veya taahhüt ettikleri aidat tutarının ücretlerinden kesilmesine razı olduklarını bildirir birer taahhütname doldurup, çalıştığı kurum kimlik belgesi sureti ile beraber Sandık Bürosuna veya Bölge Temsilciliklerine verirler. Sandığa girmesinde herhangi bir sakınca görülmediği, Sandık Yönetim Kurulu’nca onaylanan müracaat sahibinin, aidatının ücretinden kesilmesi ile üyeliği başlar.

-Sandığımıza üye olabilmek için gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır.
1- Üye Başvuru Formu: Formdaki ilgili bölümler doldurup Temsilciye tasdik ettirilerek aslı Sandığa gönderilecektir.
2- Kurum kimlik belgesi sureti
Üye olabilmek için herhangi bir eksik ve engel yok ise üyelik için gerekli işlemler yapılır.

5- Maaşlarımızdan kesilen aidatlar nasıl değerlendirilmektedir?

Aidatlar, Sandığın üyelerine yönelik olarak borç kullandırmada değerlendirilmektedir.

6- Daha önce Sandık üyeliğinden ayrılmıştım. Şimdi tekrar üye olabilir miyim?

Tekrar üye olmak için, Sandığımıza gelerek Üye Başvuru Formunu doldurmanız gerekmektedir. Web sayfamızdan da Üye Başvuru Formunu doldurarak Sandığımıza ulaştırabilirsiniz. Daha önce üyelikten ayrılırken Sandıktaki tüm haklarınızı aldığınız için yeni üyeliğinizin eski üyeliğinizle bir bağlantısı olmaz.

 

7- Üyelikten ayrılma nasıl olmaktadır ve ne yapılması gerekmektedir?

Üyelikten ayrılmak isteyenler en son Sandık aidatının tahsil edildiği aydan itibaren, İstifa formunu doldurarak Sandık üyeliğinden ayrılmış sayılırlar.

8- Sandık üyeliğinden ayrıldığım takdirde birikmiş paramın tamamını alabilir miyim?

Sandık üyeliğinden ayrılanlara içerde birikmiş paranın tamamı ödenir.

9- Sandığın sosyal yardımları nelerdir?

Üyenin vefatı halinde, varislerine ölüm yardımı yapılır.

10- Sandık kimlere ve hangi oranda ölüm yardımı yapmaktadır?

Sandığımız, üyesinin ölümü halinde kanuni varislerine, verasette adı geçen varislerine payları oranında ölüm yardımı yapmaktadır.
Statümüzün 38.maddesinde Ölüm Yardımı hakkında detaylı bilgi yer almaktadır.

11- Borç kullanmada teberru oranı neye göre belirlenmektedir?

Sandığın mali gücü göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği oranlarda açıklanıyor.

12- Çekmiş olduğumuz borcun vadesinden önce ödenmesi halinde teberru iadesi yapılmakta mıdır?

Çekilen borç vadesinden önce ödenmesi halinde; teberru iadesi yapılmaz.

13- Sandık borcu devam eden üye kaç ay sonra yeniden borç çekebilir?

Çektiği borcun tamamını ödeyen üyeler ile çekmiş olduğu borcu vade süresinden önce ödeyen üyeler yeniden borç çekebilir.

14- Borç kullanan üyenin ilk taksiti ne zaman kesilmeye başlar?

Borç taksitleri, üyelerin hesaplarına aktarıldığı tarih itibariyle başlar.
Örneğin; Ocak ayında alınan borcun ilk kesintisi Şubat’ta kesilmeye başlar.

15- Kredi taleplerinde kefil zorunlu mudur?

Sandığımız statüsü gereği 2 kefil zorunludur.

16- Kefillerin, Sandık Üyelerinden olması zorunlu mudur?

Hayır, Kurum çalışanı olması yeterlidir.

17- Borç senedi düzenlenirken hangi hususlara dikkat edilmelidir?

Üye borç talebinde bulunduğunda, senet üzerinde yer alan tanzim yeri, tanzim tarihi, borç tutarı, vadesi, borçlu ve 2 kefilin adı soyadı imzaları, kurum adı ve sicil numaraları gibi bilgilerin olması ve
kesinlikle daksil kullanmamaları gerekmektedir. Senet üzerinde bu bilgilerin eksik olması halinde üyenin borç talebinin karşılanmasında Sandık olarak sıkıntı yaşanmaktadır.
Borçlu olan üyelerimizin; talepleri halinde borç kapama dekontunu borç senedi ekinde Sandığımıza ulaştırmaları ve yukarıda belirtildiği gibi senet üzerinde doldurulması gereken yerlere dikkat edilmesi yeterlidir.

18- Kefillerimi TPAO Genel müdürlük çalışanları dışında Bölgelerden de yapabilir miyim?

Evet, yapabilirsiniz. Kefillerinizin maaşlarında icra, nafaka v.b kesintilerinin olmamasına dikkat etmeniz bizim için önemli bir husustur.

*Sandığımız hakkında detaylı bilgi almak isterseniz, Sandık Büromuz ile WEB sayfamızın İLETİŞİM bölümünden e-posta veya doğrudan telefon ile iletişim sağlamanızı rica ederiz.