Bölge Temsilcileri

Merkez ve Bölge Temsilcileri sandık üyelerinden seçilir.Yönetim Kurulu kararı ile belirli aktif üye yoğunluğu olan işyeri ve bölgelerde Temsilcilik kurulur. İlgili kuruluşun ücret tahakkuk işlemini yapan servis çalışanlarından temsilci atamasını Yönetim Kurulu yerine getirir.