Sandık Genel Kurulunda üyeler arasından Yönetim Kurulunu oluşturmak üzere, 3 yıl için seçilen 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur. 
 
Yönetim Kurulu Üyeleri
M.Fatih Boz - Gökhan Baltacı - Metin Tanrıverdi - İlhami Köklü - Burcu Yanar