Denetim Kurulu, Sandık Genel Kurulu tarafından Sandık üyeleri arasından       3 (üç) yıl için seçilecek 3 (iki) asil ve 3 (iki) yedek aktif üyeden oluşur.
 
Denetim Kurulu Üyeleri
Rifat Yılmaz  -  Alperen Yamanoğlu  - Zafer Duru