Yönetim Kurulu

Sandık Genel Kurulunda üyeler arasından Yönetim Kurulunu oluşturmak üzere, 3 yıl için seçilen 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur. 


Yönetim Kurulu Üyeleri

Mehmet Salih Bülent SADİOĞLU

Yön.Kur.Bşk.

Gürcan YILMAZ 

Yön.Kur.Bşk.V.

Mustafa Fatih BOZ

Yön.Kur.Üyesi

Gürcan YILMAZ

Yön.Kur.Üyesi

Barış BOZKAYA

Yön.Kur.Üyesi

Gökhan AKIN

Yön.Kur.Üyesi