Yönetim Kurulu

Sandık Genel Kurulunda üyeler arasından Yönetim Kurulunu oluşturmak üzere, 3 yıl için seçilen 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur. 


Yönetim Kurulu Üyeleri
Mustafa Fatih Boz - Gökhan Baltacı - Burcu Yanar - Saime Diğdem Uçkun - Mehmet Salih Bülent Sadioğlu